Nytt

Levande lektioner på nätet

Jeanette Niemi, handledare på Skrivarlinjen på Sörängens folkhögskola, berättar om sitt arbete med JigsawBox.

När man arbetar med distansstudier så upptäcker man snart att det blir en oerhörd mängd e-post. Meddelanden i långa rader i såväl den egna inkorgen som många och långa trådar i de olika forumen. Det krävs struktur och ett effektivt arbetssätt för att hantera det. Det kräver också mycket tid vilket har lett till mitt sökande efter andra sätt att arbeta på.
[ läs mer... ]

Missa inte

Rapport 2 från Digidelnätverkets träff på Folkuniversitet i Göteborg

Re:flex rapporterar från Digidels nätverksträff i Göteborg.

Runt en miljon människor är utanför e-samhället på ett eller annat sätt samtidigt som befolkningen blir äldre och äldre. Hur ska vi hantera detta framöver? Med smartare e-tjänster kan man kanske minska gapet och få fler med i det moderna samhället. Vad som behövs är medborgarens/kundens fokus?
[ läs mer... ]

Rapport 1 från Digidels nätverksträff i Göteborg 20 oktober

Re:flex rapporterar från Digidels nätverksträff i Göteborg.

Vad Lena och hennes sex kollegor arbetar med är att försöka samla medborgarens alla tjänster på ett ställe. Myndighetsvärlden behöver lära sig tänka på helheten och på användarens perspektiv i första hand och skapa hanterbara verktyg och kommunikationsvägar . Man jobbar hårt med att tänka i form av stöd. Som privatperson ska man inte behöva söka information på många ställen eller skicka samma uppgifter och ansökningar till flera ställen.

[ läs mer... ]

Spel för (ut)bildning

En som gärna pratar om de möjligheter som öppnar sig med hjälp av spel är Cecilia Hammar Wijkmark. Hon har en master i datavetenskap, inriktning artificiell intelligens.

De senaste tio åren har hon arbetat inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med bland annat spel och simulering för träning för vuxna. Just nu arbetar hon deltid på Högskolan i Skövde med en studie om ’serious games’ för träning för räddningstjänsten. Hon arbetar 70 % för HiS och resten av tiden för MSB.
[ läs mer... ]

Folkbildningens ganska flexibla lärande

Mikael Andersson jämför folkbildningens flexibla lärande med det flexibla lärandet inom den formella vuxenutbildningen.

Det här har hela tiden varit, och är fortfarande, en stor utmaning i folkbildningens flexibla lärande: hur ska vi erbjuda en efterfrågad flexibilitet utan att göra avkall på folkbildningens adelsmärke – den gruppdynamik som mötet mellan olika idéer skapar inom folkbildningens verksamhet? Visst, kompromisser har skapats. Det FINNS frihet i tid, men det rör sig om timmar eller kanske upp till ett dygn. De flesta cirklar och kurser har regler eller överenskommelser kring de tidsgränser som gäller för svar inom den pågående diskussionen.
[ läs mer... ]

Klicka gilla för bling-bling eller Mona Lisa

Re:flex recenserar ”Uppmärksamhetssamhället”.

I sin skarpt välformulerade text beskriver hon hur det nya samhället med populärkultur, kändisdyrkan och sociala medier under kort tid etablerats. Allt är i förändring: kulturellt, socialt och ekonomiskt. Gillberg ger gott om exempel på hur uppmärksamhet – en stagead bild av livet mer än livet självt – yttrar sig. Hon förklarar hur det kommer sig att normer, värderingar och beteenden förändrats.

[ läs mer... ]

Sundsgårdens dyslexilinje

Det är dyslexiveckan och det uppmärksammar vi.

Det första som slår en besökare är harmonin som råder i studielokalen. Folk arbetar lugnt och metodiskt, hämtar material ur hyllor och pärmar, skiftar med självsäkerhet plats till någon av datorerna för vidare arbete, skriver ut dokument. På tavlan fylls det på och tas bort namn under rubriken ”Hjälp”. Ambika Hansell, ansvarig för utbildningen, hjälper var och en i demokratisk turordning.
[ läs mer... ]

Fortbildning

Rapport 3 från Workspace på Hagabergs folkhögskola – kollegialt nyckeln till gladare och lättare lärande

När lärarlaget fortlöpande reflekterar tillsammans och hjälps åt med undervisningen får det positiva effekter. Arbetet blir roligare, lärarna gladare och mer engagerade. Det smittar i sin tur de studerande som även de blir mer engagerade och lär bättre. Att lärande handlar om att bygga relationer vet varenda folkbildare – det är ett av våra kännetecken. Tanken om kollegialt lärande ligger därför inte långt borta. Lärprocessen fungerar lättare och bättre för alla.

[ läs mer... ]

Allmänt

Sundsgårdens dyslexilinje

Det är dyslexiveckan och det uppmärksammar vi.

Det första som slår en besökare är harmonin som råder i studielokalen. Folk arbetar lugnt och metodiskt, hämtar material ur hyllor och pärmar, skiftar med självsäkerhet plats till någon av datorerna för vidare arbete, skriver ut dokument. På tavlan fylls det på och tas bort namn under rubriken ”Hjälp”. Ambika Hansell, ansvarig för utbildningen, hjälper var och en i demokratisk turordning.
[ läs mer... ]

Re:flex rekommenderar

Re:flex rekommenderar gratis och bra appar

”Re:flex rekommenderar” är en serie där vi tar upp tips på till exempel program, lösningar och webbsidor som kan underlätta det kollaborativa och det flexibla lärandet. I detta avsnitt tipsar re:flexredaktionens Kerstin Namuth om åtta enkla tips för att hitta appar.

[ läs mer... ]

Re:flex i verkstan

Fixa en egen studiecirkel på nätet – 5 tips

Att dra igång en studiecirkel på nätet behöver inte kosta något, förutom tid, idag. Du kan använda dig av det rikliga material som finns tillgängligt. I denna artikel tipsar Sandra Jönsson om fem olika typer av studiecirklar du kan starta genom att bara använda gratismaterial online.
[ läs mer... ]

re:published

re:published – Att grupparbeta flexibelt

re:published är en satsning från re:flex där vi återpublicerar material från förr.

2006 antologin ”folkbildning.net”. Ur den antologin publicerar vi inledningen av kapitlet ”Att grupparbeta flexibelt”, skrivet av Kajsa Werner och Monica Öhrn Johansson.

[ läs mer... ]