Nytt

Spel för (ut)bildning

En som gärna pratar om de möjligheter som öppnar sig med hjälp av spel är Cecilia Hammar Wijkmark. Hon har en master i datavetenskap, inriktning artificiell intelligens.

De senaste tio åren har hon arbetat inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med bland annat spel och simulering för träning för vuxna. Just nu arbetar hon deltid på Högskolan i Skövde med en studie om ’serious games’ för träning för räddningstjänsten. Hon arbetar 70 % för HiS och resten av tiden för MSB.
[ läs mer... ]

Missa inte

Folkbildningens ganska flexibla lärande

Mikael Andersson jämför folkbildningens flexibla lärande med det flexibla lärandet inom den formella vuxenutbildningen.

Det här har hela tiden varit, och är fortfarande, en stor utmaning i folkbildningens flexibla lärande: hur ska vi erbjuda en efterfrågad flexibilitet utan att göra avkall på folkbildningens adelsmärke – den gruppdynamik som mötet mellan olika idéer skapar inom folkbildningens verksamhet? Visst, kompromisser har skapats. Det FINNS frihet i tid, men det rör sig om timmar eller kanske upp till ett dygn. De flesta cirklar och kurser har regler eller överenskommelser kring de tidsgränser som gäller för svar inom den pågående diskussionen.
[ läs mer... ]

Klicka gilla för bling-bling eller Mona Lisa

Re:flex recenserar ”Uppmärksamhetssamhället”.

I sin skarpt välformulerade text beskriver hon hur det nya samhället med populärkultur, kändisdyrkan och sociala medier under kort tid etablerats. Allt är i förändring: kulturellt, socialt och ekonomiskt. Gillberg ger gott om exempel på hur uppmärksamhet – en stagead bild av livet mer än livet självt – yttrar sig. Hon förklarar hur det kommer sig att normer, värderingar och beteenden förändrats.

[ läs mer... ]

Sundsgårdens dyslexilinje

Det är dyslexiveckan och det uppmärksammar vi.

Det första som slår en besökare är harmonin som råder i studielokalen. Folk arbetar lugnt och metodiskt, hämtar material ur hyllor och pärmar, skiftar med självsäkerhet plats till någon av datorerna för vidare arbete, skriver ut dokument. På tavlan fylls det på och tas bort namn under rubriken ”Hjälp”. Ambika Hansell, ansvarig för utbildningen, hjälper var och en i demokratisk turordning.
[ läs mer... ]

Workspace på Hagaberg

Workspace är en arbetsform där ett antal människor samlas och under under en begränsad tid hjälps åt att förverkliga idéer och att utarbeta koncept.

I det här filmreportaget möter vi folkbildare från hela landet som ville utveckla digitala lärverktyg och modern pedagogik.
[ se filmen... ]

Arvet och vad miljön betyder

Forskningen har uppskattat att läsproblemen till 40 % beror på arv och till 60 % på miljö. Det betyder att en läs- och skrivstimulerande miljö kan bidra till att kompensera för genetiken. Samtidigt kan man fundera på svårigheterna för föräldrar med egen dyslexi – kanske i en familj med koncentrationssvårigheter och svårigheter att avkoda språket. Hur ska de kunna läsa högt för sina små barn? Barn som har svårt att uppfatta språket och som snart ålar sig ur den vuxna famnen och ger sig iväg efter mer spektakulära äventyr.

[ läs mer... ]

Inspirerande om skolans ledarskap

Elisabet Norin recenserar ”Learning study och forskningscirkel som metoder för pedagogiskt ledarskap i digitala lärandemiljöer” – en del av ”Att leda mot skolans mål”.

När elever dagligen har tillgång till digitala verktyg som mobil, surfplatta och dator ställs lärarna inför uppgiften att utveckla ny pedagogisk och didaktisk kompetens. Även skolledarens roll förändras med den nya lärmiljön som hen behöver förstå för att kunna ta det pedagogiska ansvaret.
[ läs mer... ]

Fortbildning

Rapport 3 från Workspace på Hagabergs folkhögskola – kollegialt nyckeln till gladare och lättare lärande

När lärarlaget fortlöpande reflekterar tillsammans och hjälps åt med undervisningen får det positiva effekter. Arbetet blir roligare, lärarna gladare och mer engagerade. Det smittar i sin tur de studerande som även de blir mer engagerade och lär bättre. Att lärande handlar om att bygga relationer vet varenda folkbildare – det är ett av våra kännetecken. Tanken om kollegialt lärande ligger därför inte långt borta. Lärprocessen fungerar lättare och bättre för alla.

[ läs mer... ]

Allmänt

Hur kan vi jobba med dyslexi?

Vi fortsätter artikelserien kring dyslexi.

Många vuxna med dyslexi berättar liknande historier från sin barndom. De handlar om lärare som gav upp på deras läs- och skrivproblem och istället lät dem sitta och rita. Kanske tänkte lärarna att det inte var någon idé att låta eleverna öva sig.

Det var ett riktigt stort misstag, i så fall.
[ läs mer... ]

Projekt

Mera keramik – guldgruvan vi delar med varandra

Mera keramik är en ny, stor sajt – en del av Folkbildningsnätet – för alla som älskar att sätta händerna i lera och pedagogiskt förmedla denna lust till andra.

Sajten är lika estetiskt tilltalande och inbjudande som informativ, en riktig guldgruva. Via materialet som finns samlat får du den där riktigt goda blandningen av skaparlust, nyttigheter och nöje.

Det omfattande materialet kommer att inspirera dig till att förfina de tekniska detaljerna, vidga dina metodkunskaper eller till och med skapa helt nya kursupplägg. För att inte tala om hur inspirerad du kommer att bli i ditt eget skapande …
[ läs mer... ]

Re:flex rekommenderar

Re:flex rekommenderar gratis och bra appar

”Re:flex rekommenderar” är en serie där vi tar upp tips på till exempel program, lösningar och webbsidor som kan underlätta det kollaborativa och det flexibla lärandet. I detta avsnitt tipsar re:flexredaktionens Kerstin Namuth om åtta enkla tips för att hitta appar.

[ läs mer... ]

Re:flex i verkstan

Fixa en egen studiecirkel på nätet – 5 tips

Att dra igång en studiecirkel på nätet behöver inte kosta något, förutom tid, idag. Du kan använda dig av det rikliga material som finns tillgängligt. I denna artikel tipsar Sandra Jönsson om fem olika typer av studiecirklar du kan starta genom att bara använda gratismaterial online.
[ läs mer... ]

re:published

re:published – Att grupparbeta flexibelt

re:published är en satsning från re:flex där vi återpublicerar material från förr.

2006 antologin ”folkbildning.net”. Ur den antologin publicerar vi inledningen av kapitlet ”Att grupparbeta flexibelt”, skrivet av Kajsa Werner och Monica Öhrn Johansson.

[ läs mer... ]