Nytt

Något rejält att bita i till frukost?

Kom till folkbildningens frukostseminarium den 7 maj kl 8-9 på Münchenbryggeriet i Stockholm! Det digitala skollyftet – en fartfylld satsning i folkhögskolan – står från och med nu i fokus. Det är dags för oss att göra ett digitalt skollyft på olika nivåer. Till detta frukostmöte kommer fyra personer med fyra olika perspektiv. Resultatet av 2014 års rådslagsarbete var startskottet för de nya tankar och strategier som nu presenteras.

[ läs mer ]

Missa inte

Lär dig att googla!

"Search!" CC BY-ND 2.0 by Jeffrey Beall on Flickr

Är du bra på att googla?

Eller kan du kanske bli bättre?

[ läs mer... ]

Nationellt rådslag om digital utveckling inom folkbildningen 2014

Under 2014 samlades folkbildningen i Sverige i grupper för att diskutera folkbildning och digital utveckling. Den 20 november var det dags att knyta ihop säcken på ett nationellt rådslag. Arbetet fokuserade kring tre huvudfrågor: digital delaktighet, pedagogisk utveckling med stöd av ny teknik samt statsbidragsvillkor och digital utveckling.

[ se filmen ]

Field Trip – trevlig app förmedlar kunskaper om kulturarvet och lockar till besök

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. Det innebär bland annat att man har i uppgift att stötta turismnäringen i Sverige.

Därför provar man nu ett pilotprojekt tillsammans med Google. Genom appen Field Trip – gratis i både Android och Iphone – skapar man ett trevligt och informativt material för besökare. Field Trip har alla möjligheter att nå många användare – turister på besök men också för alla oss som aldrig kommer iväg till den där närbelägna sevärdheten.

[ läs mer... ]

Allmän kurs på distans – nätverksbygge bland folkhögskolor

På Biskops Arnö folkhögskola möttes i slutet av mars 2015 fjorton representanter för åtta svenska folkhögskolor. Diskussionsämnet och den gemensamma nämnaren för de två dagarna var allmän kurs på distans. Tanken var att utbyta erfarenheter, ge varandra tips och bilda nätverk.

[ läs mer... ]

Den valda klyftan

Jan Altsjö skriver om den digitala klyftan.

Svensk folkbildning har i flera år jobbat med att minska den digitala klyftan. Många menar att den här klyftan är ett samhällsproblem med tydlig klassmarkör. Några undrar hur vi ska få alla att följa med på det digitala tåget? Andra undrar om det verkligen är ett problem, det är 2015, självklart har alla internet, eller?

[ läs mer... ]

Folkhögskolorna får nytt administrativt system

Det pratas mycket om SchoolSoft just nu på folkhögskolorna. Men vad är det och vad gäller egentligen? Re:flex kontaktade Heli Nordberg Lindell, verksamhetschef på FSO (folkhögskolornas serviceorganisation), för att ta reda på mer.

[ läs mer... ]

re:published

re:published – Metaforen och ironin – två betydelsefulla uttryckssätt

För den nytillkomne distansdeltagaren är det svårare än för en deltagare i närundervisning att upptäcka de band som binder samman dem i gruppen som träffats tidigare. Även denna process är fördröjd, liksom andra relationsskapande processer i distansundervisningen. Gruppjargongen kan av den oinvigde uppfattas som hetsig och fragmentartad, den inbjuder inte till delaktighet. Något för kursledaren att tänka på!

[ läs mer... ]

Fortbildning

Open badges för folkbildare/for adult educators!

Article blueProjektidén har lyft. Tanken föddes ur en Twitterchatt med nordiska folkbildare under hösten 2013. En ansökan skrevs till Nordplus och nu är vi igång. Målet är att utveckla en Open Badge för folkbildare som gör folkbildningen synlig i (sociala) media och nätverk och bidrar till andra folkbildares professionella utveckling.

Open badges for adult educators is a Nordplus project were the aim is to to develop and launch an Open Badge for adult learning facilitators, who contribute to the recognition of adult learning and the professional development of adult educators via social media and networks.

[ Artikeln på svenska... ] [ The article in english... ]

Re:flex rekommenderar

Levande lektioner på nätet

Jeanette Niemi, handledare på Skrivarlinjen på Sörängens folkhögskola, berättar om sitt arbete med JigsawBox.

När man arbetar med distansstudier så upptäcker man snart att det blir en oerhörd mängd e-post. Meddelanden i långa rader i såväl den egna inkorgen som många och långa trådar i de olika forumen. Det krävs struktur och ett effektivt arbetssätt för att hantera det. Det kräver också mycket tid vilket har lett till mitt sökande efter andra sätt att arbeta på.
[ läs mer... ]

Re:flex i verkstan

Fixa en egen studiecirkel på nätet – 5 tips

Att dra igång en studiecirkel på nätet behöver inte kosta något, förutom tid, idag. Du kan använda dig av det rikliga material som finns tillgängligt. I denna artikel tipsar Sandra Jönsson om fem olika typer av studiecirklar du kan starta genom att bara använda gratismaterial online.
[ läs mer... ]

Artiklar

Det finns många anledningar att bli digitalt delaktig

Den 20 maj går InkluderaFleras nordiska seminarium om digital delaktighet av stapeln. Sveriges bidrag till seminariet är workshopen Vårbruk, studiecirklar och digital inkludering. Seminariet tar sig an hur det lustfyllda kunskapssökandet, grunden till studieförbundens verksamhet, kan öppna dörren till samhällets digitala rum.

Den digitala klyftan är idag verklighet. Allt fler tjänster flyttas över till nätet, vilket gör dem tillgängliga, men bara för de som behärskar tekniken. Så ser det ut i alla nordiska länder och det finns olika nationella strategier för att möta utmaningen.
[ läs mer... ]