Nytt

Inspirerande om skolans ledarskap

Elisabet Norin recenserar ”Learning study och forskningscirkel som metoder för pedagogiskt ledarskap i digitala lärandemiljöer” – en del av ”Att leda mot skolans mål”.

När elever dagligen har tillgång till digitala verktyg som mobil, surfplatta och dator ställs lärarna inför uppgiften att utveckla ny pedagogisk och didaktisk kompetens. Även skolledarens roll förändras med den nya lärmiljön som hen behöver förstå för att kunna ta det pedagogiska ansvaret.
[ läs mer... ]

Missa inte

Hur kan vi jobba med dyslexi?

Vi fortsätter artikelserien kring dyslexi.

Många vuxna med dyslexi berättar liknande historier från sin barndom. De handlar om lärare som gav upp på deras läs- och skrivproblem och istället lät dem sitta och rita. Kanske tänkte lärarna att det inte var någon idé att låta eleverna öva sig.

Det var ett riktigt stort misstag, i så fall.
[ läs mer... ]

Spaning bland kvinnor i e-Skåne

IT i människans tjänst är regeringens digitala agenda från 2011. Sakta men säkert bryts den ned till hanterbara delar runt om i landet. Skolor, organisationer, kommuner och regioner. Alla tar sig an den digitala agendan på sitt sätt efter sin pipa. Tidigare har vi bland annat berättat om hur Östsam och Kalmar fortsatt jobba kraftfullt tillsammans med den vanlige e-Svenssons perspektiv i kikaren.

Nu har vi gjort ytterligare en e-spaning. Denna gång har vi besökt ett dialogmöte hos Winnet Skåne. Winnet är en ideell förening. Medlemmarna består av Lokala ResursCentra, som drivs av Region Skåne, och av olika nätverk för kvinnor. Winnet är en nationell förening men finns även i Europa.
[ läs mer... ]

”En maker LEVER livslångt lärande …” – är du en maker?

Jag tror att Internet är den största uppfinningen vi någonsin gjort och vi ser redan hur den ändrar varje bransch, varje land och nästan varje människas liv.

Det handlar om att vår värld håller på att få en ny digital dimension.
Världen omkring oss; väggarna i våra hus, borden vi sitter vid, bilen vi kör med, jackan vi tar med oss på vägen till jobbet – alla sådana saker börjar ha en digital dimension och reagerar på våra beteenden. Vi är på väg in i en responsiv verklighet.

Och de människor som tar den VERKLIGHETEN i sina egna händer kallar sig själva för makers.
[ läs mer... ]

Bra att veta om dyslexi

Många av oss har erfarenhet av dyslexi, antingen hos oss själva eller hos människor i vår närhet. Dyslexi är en funktionsnedsättning som innebär att man har svårt att lära sig läsa, skriva och som en följd av det – förstå innehållet i en skriven text.

Forskarna räknar med att fyra till åtta procent av befolkningen har dyslexi. Det innebär att vi som arbetar inom folkbildningen troligen kan räkna med en procentuellt högre andel i våra kurser. Många av dem som kommer till oss gör det för att de har misslyckats i ungdomsskolan, i många fall på grund av sina läs- och skrivproblem.
[ läs mer... ]

Mera keramik – guldgruvan vi delar med varandra

Mera keramik är en ny, stor sajt – en del av Folkbildningsnätet – för alla som älskar att sätta händerna i lera och pedagogiskt förmedla denna lust till andra.

Sajten är lika estetiskt tilltalande och inbjudande som informativ, en riktig guldgruva. Via materialet som finns samlat får du den där riktigt goda blandningen av skaparlust, nyttigheter och nöje.

Det omfattande materialet kommer att inspirera dig till att förfina de tekniska detaljerna, vidga dina metodkunskaper eller till och med skapa helt nya kursupplägg. För att inte tala om hur inspirerad du kommer att bli i ditt eget skapande …
[ läs mer... ]

Det är svårt att stava till dyslexi

Re:flex presenterar från och med denna vecka en serie artiklar som uppmärksammar och introducerar dyslexi och europeiska dyslexiveckan 6-12 oktober.

Du är lärare. I klassrummet vägrar en av dina kursdeltagare att läsa högt. En annan lägger skyddande armen över sin handskrivna text. Ingen får se. Som lärare väntar du förgäves på inlämning av uppgifter från dessa elever.

Känns situationerna igen?
[ läs mer... ]

Fortbildning

Rapport från ett Workspace del 2 – Plommon, kretskort och Maker Faires

Ivriga händer öppnar lådorna och plockar ut delar – i ett fall bland annat färska plommon, i ett annat en s k makerslöjd. Ett hoprullbart tangentbord, kretskort, magneter, strömbrytare och sensorer dyker också upp. Vid vårt bord tror vi att vi skulle kunna bygga ihop ett varnings- eller hjälpsystem med hjälp av våra delar.

[ läs mer... ]

Allmänt

Fem e-bokstrender att hålla ögonen på

Re:flex har fått tillstånd av Pelle Sten att återpublicera denna text från bloggen Ziggy says.

Under 2010 till exempel lånades det ut 466 000 e-böcker samtidigt som 57 000 000 fysiska böcker lånades ut. Förra året – 2013 – lånades det ut 1 500 000 e-böcker och 55 000 000 fysiska böcker.

Alltså en stor ökning av e-böcker och en liten minskning av fysiska böcker.
[ läs mer ]

Projekt

Att lära är att göra – mattelabbar på nätet

Elisabet Markkula Norin har träffat Charlotte Asker på Folkhögskolan Hvilan för en pratstund runt matematik och projekt ”Kommat”.

– Man lär sig i fel ordning, säger hon, och undertecknad minns den egna ångesten över matematiken. Helt i onödan, förmodligen, för de flesta riktiga problem har sedan gått att räkna ut.

[ läs mer ]

Re:flex rekommenderar

Re:flex rekommenderar gratis och bra appar

”Re:flex rekommenderar” är en serie där vi tar upp tips på till exempel program, lösningar och webbsidor som kan underlätta det kollaborativa och det flexibla lärandet. I detta avsnitt tipsar re:flexredaktionens Kerstin Namuth om åtta enkla tips för att hitta appar.

[ läs mer... ]

Re:flex i verkstan

Fixa en egen studiecirkel på nätet – 5 tips

Att dra igång en studiecirkel på nätet behöver inte kosta något, förutom tid, idag. Du kan använda dig av det rikliga material som finns tillgängligt. I denna artikel tipsar Sandra Jönsson om fem olika typer av studiecirklar du kan starta genom att bara använda gratismaterial online.
[ läs mer... ]

re:published

re:published – Att grupparbeta flexibelt

re:published är en satsning från re:flex där vi återpublicerar material från förr.

2006 antologin ”folkbildning.net”. Ur den antologin publicerar vi inledningen av kapitlet ”Att grupparbeta flexibelt”, skrivet av Kajsa Werner och Monica Öhrn Johansson.

[ läs mer... ]