Nytt

Rådslag för digital utveckling i folkbildningen

Alla studieförbund och folkhögskolor är just nu involverade i ett arbete kring digital utveckling. Det handlar om delaktighet, lärande och strategier för hur vi bör använda nätet. Vi samlas kring frågorna om utveckling. Det är en unik chans att efter många års arbete med flexibelt lärande och digital delaktighet staka ut riktningen för framtiden. Tillgänglighet och kunskap om hur man hanterar digitala verktyg behöver folkbildningen ta ett grepp om.

Hur vi kan stimulera till djupare lärande – med ett bildningsperspektiv som inte stannar vid ytlig konsumtion – är folkbildningens utmaning i det nya samhället.
[ läs mer... ]

Missa inte

LIKA – att ta tempen på det digitala

SKL har tagit fram ett ramverk och ett webbaserat självskattningsverktyg. Verktyget ska hjälpa kommunerna att utvärdera sin digitala verksamhetsutveckling. Skolförvaltningar, skolchefer och rektorer kan genom verktyget göra en lägesbedömning för att sedan ta fram lämpliga strategier för fortsatta insatser.

Verktyget heter LIKA it-tempen (ledning, infrastruktur, kompetens och användning) och består av tre delar som behandlar fyra olika områden. Verktyget är tänkt att ge en övergripande och konkret bild av var verksamheten befinner sig
[ läs mer... ]

Fixa en egen studiecirkel på nätet – 5 tips

Att dra igång en studiecirkel på nätet behöver inte kosta något, förutom tid, idag. Du kan använda dig av det rikliga material som finns tillgängligt. I denna artikel tipsar Sandra Jönsson om fem olika typer av studiecirklar du kan starta genom att bara använda gratismaterial online.
[ läs mer... ]

Hej, svenska!

Re:flexredaktionens Elisabet Norin har varit på Komvux Malmö Södervärn för att titta närmare på en svenskundervisning för analfabeter.

- Det har aldrig varit något problem för våra elever att använda egna eller andras datorer, påpekar Dan. Man har tillgång till dator via sina barn eller via biblioteket. Många använder även datorn för att ringa sina släktingar via Skype och är hyggligt bekväma med tekniken.

[ läs mer... ]

Bland paddor och bin

Re:flexredaktionens Kerstin Namuth berättar om hur hon försökte bryta sina lärvanor genom att gå på en traditionell studiecirkel. Men allt blev inte riktigt så traditionellt som hon tänkt sig.


Och då – bzzz – byter jag roll. Den blivande biodlares slöja åker av, flexlärhatten på och jag hör det surra och humma i hela lokalen. Inte av bin, utan av buzzwords. Buzzwords är ”inne-ord” som surrar i bloggar, i sociala media och på lärarmöten.

[ läs mer... ]

Ny sajt samlar allt på ett ställe

Folkbildningsnätet har under arbetet med den nya webbplatsen haft ett särskilt fokus på att göra den tillgänglig så långt möjligt för personer med olika former av funktionsnedsättning. Att en sajt är tillgänglig innebär att den är anpassad enligt vissa standarder, fastställda av internationella organisationen W3C.
[ läs mer... ]

Karlskoga folkhögskola kopplar samman nät och klassrum

Re:flex har pratat med Elaine Lindblom och Elisabeth Isaksson på Karlskoga folkhögskola om den IKT-satsning som görs just nu på skolan.

Det är en demokratifråga och det ligger i vårt uppdrag att göra våra studerande digitalt delaktiga. Vi som skola vill också utvecklas och det här är en vital del i hur samhället utvecklas just nu. Samhällsfunktioner och kommunikation och samarbete på nätet ökar och där vill vi vara med. Det handlar om pedagogisk utveckling och det handlar om att rusta våra deltagare. Vi tror vi lyckas bättre i vårt uppdrag på det här sättet.

[ läs mer... ]

Allmänt

En till En, En till Många, Många till En eller Många till Många

Re:flex publicerar fyra filmer från Troed Troedsson och Paradigmmäklarna.

Denna, den sista, handlar om ”Lärandesituationer – En till En, En till Många, Många till En eller Många till Många”.

[ se filmen... ]

Fortbildning

Fortbildning – flippat klassrum och support på distans

Re:flex har tidigare tagit upp begreppet ”flippat klassrum”, det vill säga att instruktioner och information inte sker i klassrummet utan i de studerandes hem eller på en annan plats de själva väljer innan man träffas. När man arbetar med det flippade klassrummet är det vanligt att den flexibla delen av utbildningen sker med hjälp av inspelade filmer.

Nu erbjuder Folkbildningsnätet tre kurser som är inspirerade av mooc och som, på olika sätt, handlar om pedagogiskt skapande av videomaterial. Fortbildningarna leds under en period av en kursledare som introducerar kursen och driver den. Därefter skall kursen kunna fungera som en självstudiekurs.
[ läs mer... ]

Projekt

Att lära är att göra – mattelabbar på nätet

Elisabet Markkula Norin har träffat Charlotte Asker på Folkhögskolan Hvilan för en pratstund runt matematik och projekt ”Kommat”.

– Man lär sig i fel ordning, säger hon, och undertecknad minns den egna ångesten över matematiken. Helt i onödan, förmodligen, för de flesta riktiga problem har sedan gått att räkna ut.

[ läs mer ]

Re:flex rekommenderar

Re:flex rekommenderar gratis och bra appar

”Re:flex rekommenderar” är en serie där vi tar upp tips på till exempel program, lösningar och webbsidor som kan underlätta det kollaborativa och det flexibla lärandet. I detta avsnitt tipsar re:flexredaktionens Kerstin Namuth om åtta enkla tips för att hitta appar.

[ läs mer... ]

Re:flex i verkstan

Leksands folkhögskola tar fram egen app

På Leksands folkhögskola har man tagit fram en egen app. Det är skolans krisplan som gjorts i ordning för smartphones och lärplattor för att alltid kunna finnas nära till hands Re:flex har pratat med Stefan Andersson som arbetar som utbildningskoordinator på Leksands folkhögskola om varför de valt en app-lösning, hur man gör och om framtiden för egna appar på folkhögskolor.

[ läs mer... ]

re:published

re:published – Att grupparbeta flexibelt

re:published är en satsning från re:flex där vi återpublicerar material från förr.

2006 antologin ”folkbildning.net”. Ur den antologin publicerar vi inledningen av kapitlet ”Att grupparbeta flexibelt”, skrivet av Kajsa Werner och Monica Öhrn Johansson.

[ läs mer... ]