Skrifter om flexibelt lärande

1 november, 2011 | Publicerad av | Kategori: Artiklar, Bibliotek

Under åren 2001 – 2007 producerade CFL, Nationellt centrum för flexibelt lärande, ett flertal rapporter om folkbildningens flexibla lärande.

Dessa skrifter finns också i tryckta versioner och kan, med reservation för att någon rapport har tagit slut, beställas från Folkbildningsrådet.

Maila din beställning till fbr@folkbildning.net

Länkarna nedan går till pdf-versioner av rapporterna.


 

  • Nätets utveckling och folkbildningens möjligheter
    Konsekvenserna av internet är tydliga på alla samhällsområden – även i folkbildningen.I en idéskriften lyfter Staffan Hübinette fram de utmaningar som folkbildningen och dess organisationer står inför, i skenet av internets framväxt.
  • Den flexibla studiecirkeln – introduktion för nybörjare
    Sett i ett längre perspektiv är det nödvändigt att studieförbunden anpassar sin verksamhet till de förändrade arbets- och kommunikationsmönster som redan börjat få genomslag.Denna handbok ger uppslag om hur man kan utforma mer flexibla studiecirklar.Författare: Brita Bodén och Lars-Göran Karlsson
Tags: , , ,

En kommentar till “Skrifter om flexibelt lärande”