Sökresultat för att inte göra gränserna så tydliga

Att inte göra gränserna så tydliga

Re:flex har tidigare samtalat med Måna Nilsdotter om distansstudier och att vara distanslärare. Här är det andra samtalet med en av alla lärare som gått den nätpedagogiska kursen i Folkbildningsnätets regi – Staffan Pettersson från Hola folkhögskola. Staffan är lärare på Hola sedan 2010. Han har tidigare jobbat på Komvux…


re:published – Vad har folkbildaren på Lunarstorm att göra?

Idag är det inte alldeles ovanligt att kurser går på plattformer som i första hand är tänkta som sociala träffpunkter. Ett argument för att ha kurser i sociala medier är att man då tar kursen dit där människorna är, istället för tvärtom. Re:flex letar nu efter kurser och cirklar som…


Tillbakablick 2013-2014

Ju mer material man producerar desto lättare är det att det försvinner i mängden. Av den anledningen kommer här en tillbakablick tänkt att sortera upp och påminna om en del av det vi gjort under det senaste året. Varför och hur – flexibelt och nätbaserat lärande ”Det handlar om deltagaren”…


Folkbildningsnätet – nätverket som skulle förena

Mikael Andersson skriver för re:flex om Folkbildningsnätets historia och framtid. Det är snart 20 år sedan de första tankarna kring ett gemensamt IT-baserat nätverk för folkbildningen lanserades. Folkbildningsnätet skulle bli den gemensamma mötesplatsen för folkbildning och folkbildare. Så blev det inte – i alla fall inte fullt ut. Bra eller…