Sökresultat för ingesund

Tillbakablick 2013-2014

Ju mer material man producerar desto lättare är det att det försvinner i mängden. Av den anledningen kommer här en tillbakablick tänkt att sortera upp och påminna om en del av det vi gjort under det senaste året. Varför och hur – flexibelt och nätbaserat lärande ”Det handlar om deltagaren”…


Lärplattor ska stimulera läsandet

Kan lärplattor stimulera läsandet? Den frågan ska allmän kurs på Ingesunds folkhögskola undersöka i samarbete med Arvika bibliotek. Där jobbar bibliotekarie Maria Bergroth, en viktig kugge i det läsfrämjande projektet och en person som brinner för det flexibla läsandet. Det här är den sista artikeln av fyra om iPads på…


Specialpedagog gillar lärplattan

På Ingesunds folkhögskola är alla deltagare utrustade med varsin iPad. Lärplattan har stimulerat lärandet för deltagare med läs- och skrivsvårigheter. Lärandet är mer lustfyllt och flexibiliteten har ökat. Det menar Henric Ahlgren, specialpedagog och lärare i svenska. Det här är den tredje artikeln av fyra om iPads på Ingesunds folkhögskola…


En deltagare – en iPad

Rektor Pär Blomquist tar emot i den pampiga huvudbyggnaden. Han berättar att vägen fram till ”en deltagare – en iPad” startade med tankar om pedagogisk förnyelse. – Vi behövde reflektera över pedagogiken, utveckla nya metoder och bli tydliga med vårt uppdrag. Det hängde i sin tur ihop med förändringar i…